ส่งเอกสารสมัครเรียนและรายงานตัว | มทร.สุวรรณภูมิ

ระบบส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

คู่มือระบบส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ระบบส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
*เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดดูเอกสารระบบจะทำการส่งเมลแจ้งผลการส่งเอกสาร กรุณาตรวจสอบเมลที่ inbox หรือ ถังขยะ